Regulamin portalu Busy.Travel

Przewozy Międzynarodowe codziennie !

Regulamin zawiera zasady korzystania z usług portalu przewozowego https://www.busy.travel, które udostępniane są osobom odwiedzającym strony internetowe serwisu. Jednocześnie Użytkownik (Gość/Klient/Przewoźnik) zobowiązany jest do przestrzegania znajdujących się poniżej postanowień. Regulamin dotyczy odwiedzania i użytkowania Portalu Busy.Travel należącego do Essos sp. z o.o. prowadząca działalność pod adresem: Giełdowa 4D/4 01-211 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5272837430, o nadanym numerze REGON: 369437640, zarejestrowana w Warszawie pod numerem KRS: 0000717689

 

 • §1. Z chwilą zadania pytania o sposób wyceny użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze stron serwisu z poszanowaniem prawa polskiego, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami regulaminu i zasadami etykiety internetowej (Netykiety).
 • §2. Moment zadania pytania o sposób wyceny jest jednocześnie momentem, w którym użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią całego regulaminu akceptując jednocześnie wszystkie jego punkty. Brak w/w akceptacji jest jednoznaczny z natychmiastowym opuszczeniem strony przez użytkownika i rezygnacją z korzystania z usług. Oraz gdy przewoźnik nie stosuje się do regulaminu co potwierdzane jest zgłoszeniami przez pasażerów zostaję natychmiast usunięty z listy przewoźników bez zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
 • §3. W momencie podania danych osobowych, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przetwarzanie danych dotyczących prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, wyrażając jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.102), akceptując jednocześnie regulamin strony internetowej.
 • §4. Administratorzy niniejszej strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zakresu obowiązywania niniejszego regulaminu w każdym czasie, a zmiany należy uznać za obowiązujące od momentu ich opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 • §5. Przewoźnik, aby zarejestrować swoją firmę w serwisie zobowiązany jest uiścić opłatę za abonament roczny zgodnie z kwotą podaną w zakładce „cennik”, natomiast Klient korzystać będzie z serwisu bezpłatnie.
 • §6. Klient może złożyć dowolną liczbę zleceń oczekując przesłania ich do przewoźnika przez strony niniejszego serwisu.
 • §7. Administratorzy portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani za podejmowane przez Użytkownika decyzje, ani za  skutki podjętych przez Użytkownika decyzji, podejmowanych  na podstawie  informacji pozyskanych ze stron serwisu. Wszelkie decyzje Użytkownicy podejmują więc na własną odpowiedzialność.
 • §8. Jednocześnie Busy.Travel nie ponosi odpowiedzialności za trudności w kontakcie z Klientem i brak udzielenia przez niego odpowiedzi, nie gwarantuje również ciągłości zleceń poszczególnym przewoźnikom. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za brak kontaktu ze strony Przewoźnika w stosunku do Klienta we wszelkich sprawach dotyczących transportu osób i rzeczy.
 • §9. Aby umożliwić jak najpełniejszą realizację zleceń, do przewoźników nie będą przesyłane informacje niepełne lub nieprawdziwe, uniemożliwiające identyfikację Klienta, lub też takie których treść jest niezgodna z regulaminem serwisu lub obowiązującym prawem. Nadmienić należy, że strona Busy.Travel nie bierze odpowiedzialności za rejestracje Przewoźników dokonywane w serwisie przez osoby trzecie bez względu na zakres umocowania tych osób do poszczególnych czynności.
 • §10. Podanie wszelkich danych na stronach serwisu jest dobrowolne.
 • §11. Administrator strony nie gromadzi danych osobowych Klientów. 
 • §12. Przewoźnik, który wykupił abonament roczny ma prawo wglądu do podanych przez niego danych osobowych, ich usunięcia i zmiany w dowolnym momencie przez formularz w zakładce „kontakt” lub  drogą mailową przesyłając maila na adres: biuro@busy.travel. Może też zrezygnować z dalszych usług serwisu wysyłając informację drogą mailową na powyższy adres e-mail. Moment wysłania tego rodzaju wiadomości jest jednocześnie momentem rezygnacji z usług bez zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej przez przewoźnika.
 • §13. Wszelkie zmiany dotyczące podawanych przez Przewoźnika informacji, w szczególności aktualizacja danych i wszelkie podawane przez przewoźnika dane, w szczególności  ich wiarygodność i wynikające z tych treści dla użytkownika skutki nie są objęte odpowiedzialnością przez Busy.Travel . Administrator poniższej strony nie aktualizuje danych Przewoźników, nie poprawia ich i nie ponosi  odpowiedzialności za brak ich uaktualnienia. Przewoźnik uaktualnia wszelkie dane samodzielnie poprzez formularz kontaktowy lub kontakt z biurem obsługi klienta Biuro@Busy.Travel, poniższy serwis jedynie udostępnia w/w informacje, a zarówno wszelkie uaktualnienia jak też ich brak zależą jedynie od Przewoźnika, podobnie jak odpowiedzialność za wynikające z tego rodzaju działań lub zaniechań – konsekwencje.
 • §14. Uszczegóławiając, Serwis https://www.busy.travel nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane z Internetu i skutki wynikające z ich wykorzystania, za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania serwisu,  za skutki wynikające z posługiwania się mailem i nazwą użytkownika przez osoby trzecie oraz za treści znajdujące się w polach klienta i przewoźnika
 • §15. Ponadto Busy.Travel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu serwisu oraz za przerwy w jego funkcjonowaniu, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że  wykorzystywana na niniejszej stronie internetowej technologia nie zabezpiecza w pełni przesyłanych i przechowywanych tutaj informacji.
 • §16. Jeżeli przewoźnik udostępnia dane klientów osobom trzecim, Busy.Travel zastrzega sobie prawo zerwania umowy z takim przewoźnikiem w trybie natychmiastowym.
 • §17. Jeżeli przewoźnik decyduje się na przedłużenie swoich usług na kolejny okres abonamentowy, opłaty uiszczone powinne być na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentowego. W innym wypadku Busy.Travel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy w trybie natychmiastowym.
 • §18. W razie potrzeby, we wszelkich sprawach  dotyczących korzystania z serwisu należy kontaktować się drogą mailową pod adresem: biuro@busy.travel